19.01.2023

Lansare proiect ,,CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT, DE GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE SARS-COV-2 IN COMUNA UDEŞTI’’.

UAT Comuna Udesti anunță proiect de lansare „ CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT, DE GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE SARS-COV-2 IN COMUNA UDEȘTI” Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale, Cod proiect 146910 în parteneriat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Titlu proiect: CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT, DE GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE SARS-COV-2 IN COMUNA UDESTI SMIS 146910 Program Operational Infrastructura Mare Apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Catre: Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare

Proiectul „CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR DE INVATAMANT DE STAT, DE GESTIONARE A SITUATIEI DE PANDEMIE SARS-COV-2 IN COMUNA UDETI” contribuie indirect la indicatorul de rezultat al programului (Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare) prin limitarea numarului potential de cazuri de infectie care ar trebui tratate în sistemul public de sanatate. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor, indicatorilor de rezultat si de realizare ai axei prioritare din POIM.

  1. Rezultatele proiectului vor fi atinse prin indeplinirea ob. generale si specifice. Asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-COV-2 în sistemul public de educatie preuniversitara se va realiza prin achizitionarea de echipamente de protectie in unitatile de invatamant din comuna Udesti
  2. Asigurarea unei capacitati adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARSCOV- 2 în sistemul public de educatie preuniversitara se va realiza prin achizitionarea de echipamente de protectie / dispozitive consumabile in unitatile de invatamant din comuna Udesti.

Informaţii înregistrare :

Beneficiar Primăria UDEȘTI

 Data de lansare 17 DEC 2020

Valoarea totală proiect: 1,814,649.14

Valoare eligibilă proiect: 1,778,949.14

 Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Proiectul se implementeaza in urmatoarele 7 unitati de invatamant preuniversitar din Comuna Udesti:

  1. SCOALA GIMNAZIALA “ACAD. H. MIHAESCU” UDESTI Adresa: Loc. Udeşti, jud. Suceava, cod postal 727535
  2. SCOALA GIMNAZIALA PLAVALARI Adresa: Sat Plavalari, Comuna Udesti, jud. Suceava, cod postal 727539
  3. SCOALA GIMNAZIALA REUSENI Adresa: Sat REUSENI, Comuna Udesti, jud. Suceava, cod postal 727543 4. SCOALA GIMNAZIALA POIENI Adresa: Sat POIENI Comuna Udesti, jud. Suceava, cod postal 727541
  4. SCOALA GIMNAZIALA STIRBAT Adresa: Sat STIRBAT, Comuna Udesti, jud. Suceava, cod postal 727547 6. SCOALA PRIMARA LUNCUSOARA Adresa: Sat LUNCUSOARA, Comuna Udesti, jud. Suceava, cod postal 727537
  5. SCOALA PRIMARA CHILISENI Adresa: Sat CHILISENI, Comuna Udesti, jud. Suceava, cod postal 727536

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA UDEȘTI

PRIMĂRIA COMUNEI UDEȘTI

Email: primariaudesti@yahoo.com, Fax: 0230 538001

Persoana contact proiect : sef birou financiar contabil Furtuna Andreea Alexandra

Postează un comentariu