anunt incepere proiect
anunt incepre proiect

SC MORĂRIȚA DELICATESE S.R.L., cu sediul în Jud. SUCEAVA, Localitatea Moara Nica, Str. UNIVERSITĂŢII, nr. 432A, telefon:  0743588032, înregistrată sub nr. J33/217/2014 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 32899216, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” in baza Contractului de finanțare Nr. M2-AGRI-2507 din 21-06-2022, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului IAŞI denumita în continuare AIMMAIPE, proiect  nr. RUE 2507 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT)/AIMMAIPE, respectiv 21.06.2022.

formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

–   menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

– menținerea/suplimentarea numărului de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării grantului.

Valoarea proiectului este de 68954,12 lei (valoarea totala) din care : 59960,10 lei grant și 8994,02 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Date de contact beneficiar:

SC MORĂRIȚA DELICATESE S.R.L.

Persoană de contact: MARIUS-IONEL COVALIU

email: morarita.delicatese@yahoo.com

telefon/fax: 0743588032

Postează un comentariu