Constant, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava s-a făcut cunoscută prin implicarea sa atât în educația non-formală a studenților, cât și în activitățile comunității. USV s-a implicat în dezvoltarea afacerilor în regiunea Bucovinei, în păstrarea tradițiilor și în valorificarea elementelor de identitate culturală.

Sigur, parcursul USV nu se oprește aici, iar noi suntem martorii unei evoluții constante ale mediului universitar implicat în problemele societății. Începând cu data de 13 septembrie, Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri derulează, în Suceava și Cacica, Școala de vară cu tema generală: Regenerare rurală prin antreprenoriat și valorificarea patrimoniului cultural.

Școala de vară se desfășoară până pe data de 18 septembrie și se află la cea de-a patra ediție. Este vorba despre încă o dovadă că USV pune educația pe primul loc și se implică în problemele pe care le întâmpină comunitatea bucovineană.

Regenerare rurală prin antreprenoriat și valorificarea patrimoniului cultural

Aceasta continuă tradiția Școlilor de Vară organizate în ultimii ani, primele ediții (2018-2020) fiind axate pe teme asociate valorificării patrimoniului material și imaterial și dezvoltarea afacerilor în mediul rural.

Școala de vară este un eveniment așteptat de studenții de la programele de licență, master și doctorat FEAA, dar și de studenții invitați ai universităților colaboratoare membre ale Asociației Facultăților de Economie din România (Academia de Studii Economice București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Iaşi, Universitatea Babeş Bolyai – Cluj Napoca, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași) și include cursuri în domeniul antreprenoriatului, ateliere aplicative, activități de cercetare, elaborare materiale și generare de idei care ulterior sunt puse în practică și testate în cadrul proiectului de cercetare  PORT Cultural (PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală.

Care sunt beneficiile studenților

Studenții beneficiază de suportul profesorilor coordonatori ai activităților pe ateliere de lucru, beneficiind de instrumentele și resursele puse la dispoziție de facultate. 

La Școala de Vară din acest an participă un număr de peste 20 de studenți din țară, 15 studenți de la USV, precum şi cadre didactice și experți pe anumite domenii de interes, constituind echipe active pe tematica selectată pentru atelierele de lucru: Antreprenoriat în turism și valorificarea resurselor naturale, Antreprenoriat în turism și patrimoniu, Antreprenoriat și industrii creative, Antreprenoriat și gastronomie, Antreprenoriat local și arhitectură.

Interesul crescut pentru Școala de Vară (aflată la a patra ediție în această formulă), s-a datorat în special caracterului aplicativ al activității atelierelor, menite să acopere nevoi concrete ale comunității gazdă și să ofere soluții de păstrare/valorificare a elementelor de patrimoniu și de identitate culturală.

Rezultatele atelierelor vor fi expuse la ”Piața Satului”, organizată în curtea salinei din Cacica, sâmbătă 18 septembrie 2021 începând cu ora 11:00, eveniment care va găzdui producătorii locali și evenimentul Gastro Tur al Grupului de Acțiune Locală Sucevița-Putna. În cadrul evenimentului vor fi promovate planșele cu propuneri de arhitectură pentru valorificarea și transformarea caselor tradiționale ale Bucovinei, realizate în cadrul proiectului PORT Cultural.

Dorim să facem cunoscute rezultatele obținute și ideile dezvoltate în cadrul activităților atelierelor, care considerăm că vor contribui la dezvoltarea spațiului rural, păstrând principalele sale atuuri: frumusețea naturii, frumusețea satelor din Bucovina și frumusețea patrimoniului construit.

Ediția 2021 a Școlii de Vară va fi o continuare a activităților din anii precedenți și considerăm că, pas cu pas, atelierele studențești vor contribui la o schimbare pozitivă a regiunii.

Partenerii care au fost alături de organizatorii Școlii de vară sunt instituții și ONG-uri care au o viziune comună asupra posibilităților de dezvoltare a zonei, printr-un turism cultural și orientat spre natură, care să pună în valoare și să exploateze înțelept resursele existente.

Vă așteptăm la evenimentele Școlii de vară ”PORT Cultural-Regenerare rurală prin antreprenoriat și valorificarea patrimoniului cultural”!

Postează un comentariu