fbpx

SC GALLINA ROSSO SRL, cu sediul în Jud. SUCEAVA, Localitatea Suceava, Str. LT. NICOLAE CĂTĂNESCU, nr. 13, telefon:  0723687128, înregistrată sub nr. J33/653/1995 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 7466688, anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” in baza Contractului de finanțare Nr. M2-AGRI-236 din 20-06-2022, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului IAŞI denumita în continuare AIMMAIPE, proiect  nr. RUE 236 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022.

Proiectul s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT)/AIMMAIPE, până la data de 06.01.2023.

Obiectivul proiectului  îl reprezintă sprijinirea SC GALLINA ROSSO SRL prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

–   menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

– menținerea/suplimentarea numărului de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării grantului.

Valoarea proiectului este de 585.680,11 lei (valoarea totala) din care : 509287,05 lei grant și 76393,06 lei cofinanțare.

 

Proiect cofinanțat din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Date de contact beneficiar:

SC GALLINA ROSSO SRL,

Persoană de contact: ELENA BALTAG

email: gallinarosso@yahoo.com

telefon/fax: 0723687128

Postează un comentariu